Symposium Leegstand

Hanz is kennisoverdracht… Wil jij meer weten over leegstand van kantoren tegengaan à la Hanz, kom dan naar het symposium van de Provincie Overijssel op 27 januari bij ten Hag Makelaarsgroep Enschede Lees hieronder meer over dit unieke evenement:

De provincie zet zich in voor een goed functionerende kantorenmarkt. Doel is een kantorenvoorraad die beter aansluit bij gebruikersvragen op het gebied van kwaliteit, locaties, gebouwfunctionaliteit en omvang.

Leegstand van kantoren is een groeiend probleem. Leegstandspercentages lopen op tot meer dan 15% (ca. 18% voor Overijssel). Meer dan de helft van de leegstand is structureel (langer dan drie jaar). Voor deze kantoren is de toekomst weinig rooskleurig. De locaties, panden, installaties en omgevingskwaliteit van deze kantoren sluiten niet (meer) aan op de vraag. Voor een groot deel is deze structurele leegstand te vinden op monofunctionele kantoren- en bedrijventerreinen op perifere locaties.

De provincie wil de leegstand van kantoren aanpakken. Dit doet de provincie door regie te voeren op de regionale afstemming en de programmering van de capaciteit (pagina 154 van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening) en het verwerven en delen van kennis om aanpak van leegstand te bevorderen en de negatieve effecten hiervan tegen te gaan.

Meedoen?

Bent u belanghebbende in Zwolle en geïnteresseerd om mee te doen, of heeft u overige vragen, dan kunt u zich aanmelden voor het symposium of contact opnemen met Jeroen Heethaar van de Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO)

Programma

13.30 uur      Ontvangst bij TEN HAG PAND
14.00 uur      Opening
14.15 uur      Uitdagingen voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling, Gerben van Dijk
14.45 uur        Deelsessies, ronde 1
15.30 uur        Pauze
15.45 uur        Deelsessies, ronde 2
16.30 uur        Plenair zaaldebat o.l.v. gedeputeerde Eddy van Hijum
17.00 uur        Afsluiting en een borrel

Aanmelden

Wilt u erbij zijn, dan kun u zich vòòr woensdag 20 januari aanmelden via het digitale aanmeldformulier.

Meer informatie

Neem contact op met Manuela Steenberg, telefoon 038 499 8544, MEG.Steenberg-Vinke@overijssel.nl

Uitdagingen voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Gerben van Dijk is directeur van het Vastgoedjournaal Netwerk Platform, voorzitter van het Herbestemmingsteam, bestuurslid van de Stichting Brugwachtershuisjes, woont in Rotterdam en is gefascineerd door bestaande gebouwen en hun (on)mogelijkheden. Gerben gaat in zijn verhaal in op de veranderende werkelijkheid in de wereld van bouw en vastgoed. Gebouwen genoeg, maar wat kunnen we er mee? Hoe creëer je waarde met bestaand vastgoed dat nu leeg staat? Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Wat vraagt de markt? Hoe zit het met krimp? Welke rol speelt nieuwbouw nog? Welke transformatie heeft de sector zelf nodig? Hoe kun je succesvol gebouwen en gebieden transformeren?

Deelsessies

1. Architectencollectief Raumspielkunst uit Duitsland, stadsacupunctuur & Thijs van Dieren, Hanz

Stadsacupunctuur: Door doelgerichte naaldenprikken de ‘doorbloeding’ van zieke delen van de stad initiëren. De heren Dipl.-Ing. Freier Architekten Rainer Geerdes en Fabrice Henninger laten op het niveau van programmering, de infrastructurele aankleding en de variëteit van functies zien hoe duurzame of soms ook bewust in tijd beperkte veranderingen voorgenomen kunnen worden. De sessie geeft een overzicht van onze urbane, programmatische en sociale interventies voor het stedelijk gebied ‘Hanzeland’ in Zwolle.

&

Hanz: Een strategische interventie in een omvangrijke langlopende gebiedstransformatie, waarmee het zakelijke vastgoedhart van Zwolle aantrekkelijk wordt voor jong talent en start-ups.

2. Ruilverkavelingssystematiek in Oosterenk, Royal HaskoningDHV & Vers&Gezond, GroenFabriek

Ruilverkaveling: Om de juiste functies op de juiste plek te krijgen is ruilverkaveling een optie. Dit vindt uitsluitend plaats op basis van vrijwilligheid. Ruilverkaveling is alleen effectief als waardecreatie plaatsvindt in het gebied. Welke functies horen op welke plek in het gebied thuis zodat ze het meeste waarde creëren. Joost Smeets van Royal HaskoningDHV neemt u, aangaande het gebied Oosterenk te Zwolle mee in deze boeiende materie!

&

Vers&Gezond in een nieuw jasje: Doordat verse en gezonde voeding steeds meer in de belangstelling staat, is het mogelijk om met voorlichting, onderzoek en teelt in een bebouwde omgeving commercieel groenten te telen. Focus van de presentatie is dan ook een gezonde teelt, een voorbeeld van een business model voor de toekomst.

3. Transparantie leidt tot succesvolle herbestemming, SOM=

De voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde staat reeds 15 jaar leeg, vele ambitieuze plannen zijn de revue gepasseerd. Door een investerings- en exploitatieoverzicht (10 jaar) te maken is voor alle betrokken partijen de haalbaarheid inzichtelijk en belangen transparant. In 2015 is de uitvoering van deze herbestemming van start gegaan. SOM= zal aan de hand van deze casus aangeven waarom transparantie tot een succes leidt.

4. Monitoring van leegstand, Saxion

Theo de Bruijn, (Saxion/IAA Architecten), Marloes ter Haar (Saxion) en Wim Verbakel (Stichting Platform Initiatieven Tijdelijkheid) laten een nieuw monitoringsinstrument zien dat is ontwikkeld en dat als app beschikbaar is. Met behulp van studenteninzet zijn via de app inmiddels honderden panden in kaart gebracht; zie www.pauzelandschappen.nl

Tijdens de sessie wordt de app gedemonstreerd. Ook wordt een doorkijk gegeven naar de tweede fase van het project waarin voor een aantal panden de vraag naar en aanbod van ruimte bij elkaar worden gebracht om zo de transformatie van incourante kantoorpanden mogelijk te maken.

Aanmelden

Meld je aan via het digitale aanmeldformulier.

Uitnodiging Transformeren kun je leren